Sequoia-Consulting-Logo

Onze diensten


Sequoia Consulting

Advies

Het management advies en - consulting dat SEQUOIA Consulting kan aanbieden aan Vlaamse KMO's en overheidsinstellingen valt uiteen in twee luiken:

- financieel-technisch advies
- strategisch advies.

Lees meer

Corporate Finance

Of het nu gaat om een overname, verkoop, fusie of financiering van het bedrijf, tijdens de levensloop van de onderneming kunnen, zowel bij de onderneming als bij haar (familiale) aandeelhouders, verschillende éénmalige, maar heel ingrijpende situaties optreden waarbij externe ervaring en know how gewenst en raadzaam is. Een gedegen multidisciplinaire kennis en ervaring, een onafhankelijke opstelling en het respecteren van een strikte vertrouwelijkheid bij de uitvoering zijn hier van primordiaal belang.

Lees meer

Private Equity

Investeren in 'private equity' is van nature heel verschillend van beleggen in beursgenoteerde aandelen en vraagt derhalve ook een gespecialiseerde aanpak. Bij beursgenoteerde aandelen is de koersvorming afhankelijk van vraag en aanbod op de openbare markten. Het resultaat van een belegging hangt bijgevolg enkel af van het verschil in aankoopkoers en verkoopkoers. Het enige waarover de investeerder controle heeft is het tijdstip van kopen en het tijdstip van verkopen.

Lees meer

Meer over ons advies

Het management advies en – consulting dat SEQUOIA Consulting kan aanbieden valt uiteen :

financieel-technisch advies betreffende :

- budgettering
- kas- en liquiditeitsplanning
- businessplan
- kostprijscalculaties
- invoering van managementrapportering of financiële boordtabellen
- investerings- en rendabiliteitsanalyse
- bedrijfsdoorlichtingen
- kredietonderhandelingen
- invoeren van warrantenplannen
- innovatieaftrek

strategisch advies :

Hierbij wil SEQUOIA Consulting een klankbord zijn voor het management of de Raad van Bestuur omtrent de te volgen strategie en toekomst. Bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen is het voor het management of voor de eigenaars een ganse verademing om in alle discretie aan een onafhankelijke ervaren vertrouwenspersoon raad te kunnen vragen. SEQUOIA Consulting wil bij deze scharnierpunten dit strategisch klankbord zijn en de objectieve kijk van een ervaren buitenstaander aanbrengen. Deze vorm van dienstverlening kan (maar hoeft niet noodzakelijk) onder de vorm van een onafhankelijk bestuursmandaat.

Meer over Corporate Finance

SEQUOIA Consulting kan de Vlaamse KMO en haar aandeelhouders in alle onafhankelijkheid een kwaliteitsservice garanderen die gebaseerd is op een jarenlange ervaring en competentie op het vlak van :

- overnamebegeleiding van koper of verkoper;
- uitvoeren van een boekenonderzoek (due diligence) ;
- opmaak van een verkoopmemorandum ;
- aantrekken van nieuwe investeerders of risicokapitaal ;
- advies bij het aantrekken van een nieuwe partner ;
- uitkopen van vennoten ;
- advies bij oprichting, splitsing, fusie, overname en buy-out of buy-in ;
- bemiddeling bij overname-financieringen ;
- advies inzake financieringscontructies en kapitaalmarkttransacties ;
- kredietherschikking ;
- successieplanning ;
- schenking, erfopvolging ;
- waarderingsoefeningen en fairness opinions.

Meer over Private Equity

Bij 'private equity' investeringen kunnen daarentegen de juiste aanpak, de ideale constructie of bepaalde contractuele bepalingen het verschil maken. Kortom de kennis en professionaliteit van de investeerder en zijn adviseurs hebben een daadwerkelijk impact op het resultaat van de investering.

Daarenboven kan de opdrachtgever of SEQUOIA Consulting door hun specifieke toegevoegde waarde in de beleidsvoering van de onderneming een extra impact hebben op de rendabiliteit van de onderneming en derhalve ook op het eindresultaat van de investering. SEQUOIA Consulting wil haar jarenlange ervaring in het nemen van participaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, ter beschikking stellen van derden/investeerders.

Het activiteitendomein 'private equity' bij SEQUOIA Consulting moet gezien worden als het bestuderen en opvolgen van ' private equity' investeringen voor derden, d.w.z. SEQUOIA Consulting onderzoekt, onderhandelt en modelleert voor derden investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven en staat na de investering mogelijks ook in voor de opvolging van het dossier.

Over ons


Who is Who

Meer over
Filip Aelvoet

Filip Aelvoet is in 1994 afgestudeerd als burgerlijk bouwkundig ingenieur (K.U. Leuven) en in 1996 als licentiaat economische en sociale wetenschappen (F.U.N.D.P. Namur). Vervolgens heeft Filip Aelvoet zich verder ontwikkeld via de programma’s Master in Corporate Finance (EHSAL Brussel) en als belastingconsulent (VIZO Kortrijk).

Meer over
SEQUOIA Consulting

SEQUOIA Consulting is door Filip Aelvoet opgericht in januari 2000 en levert bijgevolg meer dan 20 jaar onafhankelijk financieel strategisch advies. Voorheen was Filip Aelvoet vennoot bij Lessius, een investerings- en adviesmaatschappij opgericht door een aantal Vlaamse captains of industry.

Projecten


Ons Werk

Management buy-out (1999) en later de verkoop (2003) van
Werf&Vlasnatie NV

Lees meer

Uitkoop van een minderheidsaandeelhouder bij
Cleandienst NV

Verkoop van de Managed IT-services van
BehindTheButtons NV

Instap externe investeerders in
JuuNoo NV

Lees meer

Uitkoop van een oprichter bij
Venice Beach

Verkoop van
Anmatrans BVBA

Management buy-out (MBO) bij
Dakwerken Angelino Vaneeckhoutte BV

Lees meer

Erkend dienstverlener


KMO Portefeuille Sequoia-Consulting-Logo

Advies met steun van de Vlaamse Overheid

SEQUOIA Consulting BV is een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener en biedt advies aan via de KMO-portefeuille. Ondernemers, zelfstandigen en kmo's kunnen van deze subsidiemaatregel gebruik maken om de financiële kost van dit advies te verkleinen.

Enerzijds is deze erkenning een bevestiging van de kwaliteit van onze diensten, anderzijds kan je met de KMO-portefeuille als klant van SEQUOIA Consulting BV tot 30% van de kostprijs van onze diensten recupereren.

Gesubsidieerde dienstverlening

De Vlaamse Overheid wenst de ondernemer te stimuleren om professioneel advies in te winnen voor diensten die verder gaan dan de gewone bedrijfsuitgaven en die hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidig of toekomstig functioneren van de onderneming. Tot de gewone bedrijfsuitgaven (welke niet subsidiabel zijn) behoren diensten die u als ondernemer regelmatig (meer dan eens per drie jaar) aankoopt : verwerking van uw boekhouding, opmaak jaarrekeningen, enz.

Om in aanmerking te komen voor de KMO-portefeuille betreffen het schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van uw onderneming : bv. adviezen m.b.t. de mogelijke overname van een concurrent, investeringsplan om de voor u noodzakelijk groei mogelijk te maken, een heroriëntering van uw activiteiten, een haalbaarheidsstudie, SWOT-analyse, …

Het doel? Uw onderneming vooruithelpen.

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers jaarlijks 7.500 € subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid. Ze kunnen dit gebruiken voor opleiding en advies. Een voorwaarde is dat ze hiervoor samenwerken met een erkend dienstverlener.Subsidie aanvragen

Het aanvragen van een subsidie verloopt als volgt :

1. Afsluiten van de advies-overeenkomst tussen SEQUOIA Consulting BV en de opdrachtgever

2. Indienen subsidieaanvraag door de opdrachtgever, ten laatste 14 dagen na aanvang van de dienstverlening (wij zijn erkend onder nummer DV.A104029)

3. Betaling van eigen bijdrage door de opdrachtgever door middel van storting aan Sodexo, binnen de 30 dagen na ontvangst betalingsaanvraag

4. De Vlaamse Overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag

5. Klant bevestigt de volledige betaling via de website van de KMO-portefeuille

Op de website van het Agentschap Ondernemen vind je alle informatie over het gebruik van de kmo-portefeuille.

Contacteer ons voor een afspraak om te kijken hoe wij u van dienst kunnen zijn. Opgelet, door het hoog aantal aanvragen, en om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, accepteren wij enkel dossiers wanneer we hiervoor binnen onze planning voldoende tijd kunnen vrijmaken en waarin we inhoudelijk een meerwaarde kunnen betekenen. Alvast bedankt voor uw begrip.

Contact


Contacteer ons

Maatschappelijke zetel:

Rollegemseweg 100
8510 Rollegem - Kortrijk

Kantoor:

Groeningekaai 24
8500 Kortrijk

Telefonisch:

tel. 056/32.97.48
gsm. 0495/44.13.79

BTW: BE 0470.243.825 RPR Kortrijk


Email: info@sequoia-consulting.be

Ik wil naar boven