Keer terug

Management buy-out (1999) en later de verkoop (2003) van Werf&Vlasnatie NV


Sequoia Consulting

In juli 1999 verrichtte het management onder leiding van gedelegeerd bestuurder Rudy Denutte een management buy-out bij Werf&Vlasnatie NV. De transactie verliep via de nieuw opgerichte holdingvennootschap Nieuwe Havema NV met financiële hulp van Mercator&NoordStar (nu Baloise Belgium) en Gimv.

SEQUOIA Consulting stond in voor het uittekenen en opzetten van de ideale opvangstructuur (zowel financieel als organisatorisch) en deed alle onderhandelingen (zowel met betrekking tot de bankfinanciering als de inbreng van de nieuwe financiële partners).

In september 2003 werd 100% van de aandelen van de holdingvennootschap Nieuwe Havema NVs samen met de dochtervennootschappen Werf&VlasNatie NV en Antwerp Bulk Cleaning NV verkocht aan Katoen Natie NV.

SEQUOIA Consulting was door de verkopers aangeduid als exclusief mandataris. Hierbij verzorgde zij de coördinatie tussen het management, de financiële aandeelhouders GIMV en Mercator (nu Baloise Belgium) en de advocaten en was zij tevens verantwoordelijk voor alle onderhandelingen rond prijs en bijkomende voorwaarden en clausules met de potentiële kopers.

Rudy Denutte : "Vanaf het moment in 1999 dat ZuidNatie te kennen gaf dat het management het bedrijf kon kopen, heb ik Filip Aelvoet (SEQUOIA Consulting) gecontacteerd. Na het uitwerken en toetsen van het businessplan, heeft hij de optimale opvangstructuur uitgetekend die het mogelijk maakte zowel de aankoopprijs te betalen zonder de toekomstmogelijkheden van Werf&VlasNatie te verzwaren met een overdreven schuldfinanciering, als een belangrijke participatie voor te behouden voor het management. We hebben aan Filip Aelvoet alle onderhandelingen met kandidaat-investeerders en banken toevertrouwd opdat het management zich op dat moment diende te concentreren op de beleidsvoering.

Na de overname, lichtte SEQUOIA Consulting op regelmatige basis het bedrijf door en diende zij als klankbord voor de Raad van Bestuur en het management rond de te volgen strategie.

Wanneer het duidelijk werd dat Werf&VlasNatie beter kon aansluiten bij een internationale groep met een stevige kapitaalsbasis, hebben de aandeelhouders terug beslist om aan SEQUOIA Consulting het mandaat te geven op zoek te gaan naar de ideale overnemer.

In naam van alle aandeelhouders kan ik stellen dat wij uiterst tevreden zijn zowel over de werkwijze, de discretie en de professionaliteit van SEQUOIA Consulting als over het behaalde resultaat."