Keer terug

Instap externe investeerders in JuuNoo NV


Sequoia Consulting

Als onderdeel van een groter financieringstraject van 1.500.000 EUR heeft JuuNoo NV externe kapitaalverschaffers aangetrokken.

Na de opstart van activiteiten en de ontwikkeling van het systeem van herbruikbare kantoorwanden stond JuuNoo NV voor de volgende kapitaalintensieve stap, zijnde de commercialisatie.

Na de toetsing van het businessplan heeft SEQUOIA Consulting in samenspraak met de bestaande aandeelhouders de kapitaalbehoefte bepaald, en zijn onderhandelingen aangevat met meerdere geïnteresseerde partijen. Dit heeft geresulteerd in een kapitaalverhoging bij JuuNoo NV die de basis vormt van een groter financieringstraject.